Logo

De Kapoentjes

Adres Ziekenhuislaan 100 2
1500 Halle
Contact informatie 02 363 61 55
info@dekapoentjes.be
Een kinderdagverblijf met ervaring, een specifieke operatie en / of beleid rond inclusieve zorg
Omschrijving

Kinderdagverblijf De Kapoentjes heeft 40 opvangplaatsen en is opgedeeld in 1 babygroep en 2 peutergroepen. Dagelijks streven wij met het hele team naar een kwaliteitsvolle verzorging en begeleiding van uw kind. 

Het kinderdagverblijf werkt vanuit een christelijke visie en volgens de opvattingen van Kind en Gezin met betrekking tot kwaliteitsvolle kinderopvang. 

Bij ‘De Kapoentjes’ is ieder kind (van 0 tot 36 maanden) welkom, ongeacht nationaliteit, religie, stand of politieke overtuiging van de ouders. Elk kind krijgt de kansen om zich te ontplooien in een veilige omgeving, met aangepast speelgoed in onze kleurige, lichtrijke ruimtes. 

We beschikken over een leuke en veilige buitenspeelruimte.

Toegankelijkheid

Het kinderdagverblijf is gelegen tegenover het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle.

Er stoppen verschillende bussen aan het kinderdagverblijf of aan het begin van de Ziekenhuislaan.

We beschikken over een private parking die ouders kunnen gebruiken voor het brengen en afhalen van hun kinderen.

Toewijzingsbeleid

* Voorrangsgroepen (bepaald door Kind en Gezin)

   - Alleenstaanden

   - Gezinnen met een laag inkomen

   - Pleegkinderen

   - Kwetsbare gezinnen

Absolute voorrang voor gezinnen die nood hebben aan kinderopvang in het kader van een werksituatie.

* Andere voorrangen

   - Kinderen van wie een broer/ zus in het kinderdagverblijf opgevangen wordt;

   - Kinderen van personeelsleden van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle;

   - Baby's krijgen voorrang op peuters

 

Tarief opvang: inkomensgerelateerd; tarief wordt gebaseerd op basis van het gezinsinkomen

 

Taalbeleid

Wij zijn een Nederlandstalig kinderdagverblijf.

Inclusive info

1

Openingsuren
Van Tot
maandag 06:45 18:00
dinsdag 06:45 18:00
woensdag 06:45 18:00
donderdag 06:45 18:00
vrijdag 06:45 18:00
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten