Logo

Nieuwe voorrangsregels vanaf 1 april

Bij welke kinderopvanginitiatieven in Halle gelden de nieuwe voorrangsregels? 

In Halle is dit van toepassing bij volgende opvanglocaties: 
-    KDV Het Toverbos
-    KDV De Kapoentjes
-    KO ’t Kadeeke
-    KDV ’t Pagadderke
-    KO Het Palmboompje
-    Bij alle onthaalouders en groepsopvangen van Ferm Kinderopvang
-    Bij alle onthaalouders van Pavok

Welke voorrangsregels zijn vanaf 1 april 2024 verplicht voor nieuwe aanvragen kinderopvang? 

Er geldt een absolute voorrang voor: 

- wie als gezin in totaliteit gemiddeld:

 • minstens 4/5de werken;
 • of een minstens 4/5de dagopleiding volgen met het oog op werk;
 • of een minstens 4/5de combinatie van werken en dagopleiding volgen met het oog op werk;

-    broers of zussen van kinderen die tegelijkertijd naar dezelfde kinderopvang gaan; 
-    pleegkinderen

De kinderopvang bepaalt zelf de rangorde van deze 3 voorrangsgroepen. 

Wat betekent ‘4/5de dagopleiding met het oog op werk’?

Volgende opleidingen en trajecten komen in aanmerking als een ‘4/5e dagopleiding met het oog op werk’: 

 • Een traject naar werk (elke scholing of begeleiding die gericht is op vaardigheden die nodig zijn voor de voorbereiding op werk of het zoeken naar werk komt in aanmerking.)
 • een inburgeringstraject;
 • een opleiding die leidt tot een onderwijskwalificatie

Gezinnen die dergelijk traject of opleiding volgen, horen tot de absolute voorrangsgroep als het een intensief traject is. 

Hoe bewijs je dit?  

Op het moment van de aanvraag verklaart het gezin op eer dat het recht heeft op absolute voorrang in het loket. 

Bij controle moet je als gezin je verklaring op eer kunnen bewijzen via 1 van deze documenten:

 1. Een kopie van het arbeidscontract of attest van de werkgever (bij minstens 4/5de werken
 2. Een attest van een opleidingsinstantie
 3. Een inburgeringscontract bij een intensief inburgeringstraject
 4. Een attest gezinssamenstelling bij broertjes en zusjes
 5. Een attest van de pleegzorgorganisatie

Welke afwijkingen op de absolute voorrang zijn mogelijk? 

 • Je kan afwijken voor maximaal 10´% van alle kinderen die je in de locatie opvangt. 
 • Kinderen die gebruik maken van dringende opvangplaatsen (DOP) tellen niet mee in de 10%
 • De afwijking van 10% is enkel mogelijk in het belang van het kind of door een gezondheids- of welzijnssituatie in het gezin. 
 • Voor deze afwijking van de voorrang heb je een advies van een instantie die werkt met gezinnen nodig. 

Bijvoorbeeld: het Lokaal Loket Kinderopvang, Organisaties die werken binnen de preventieve gezinsondersteuning (lokaal team Kind en Gezin, CKG,…), trajectondersteuners uit de domeinen Werk en Integratie en inburgering

Kan de kinderopvang nog eigen voorrangsregels kiezen?  

Krijgt de kinderopvang tegelijkertijd vragen die allemaal beantwoorden aan de absolute voorrang? Of moet de kinderopvang kiezen tussen vragen die allemaal niet voldoen aan de wettelijke voorrang? Dan gebruikt de kinderopvang eigen criteria.

⚠️ Opgelet: Aanvragen van vóór 1 april 2024 worden door de kinderopvanginitiatieven nog volgens de oude voorrangsregels behandeld.